Home

Home
Home
Kortgeleden zijn wij met een eerste poll gestart. Wij willen het draagvlak voor de stand­pun­ten van de commissie Vaarbelangen goed onderbouwen met uw mening. De eerste poll ging over de Markerwaarden, eilanden die noordoostelijk in het Markerweer aange­legd zijn. Dat zijn er nu drie en het ziet er naar uit dat het daar bij blijft. Het aantal stem­mers met 159 is nog niet representatief bij 3.200 leden, maar ruim voldoende om een trend te herkennen. Er blijkt toch een duidelijke meerderheid te zijn voor het be­zoe­ken van het hoofdeiland. Het is een nieuw zeildoel en beantwoordt aan de wens van ve­len de natuur meer te bele­ven. In onze nieuwe standpuntennotitie nemen wij deze con­clusie over.

Wij zijn de stemmers erkentelijk.Een nieuwe stelling is geplaatst over de staande mast route. Nog niet actueel, maar dat kan zo maar ineens aan de orde komen. Dus we zijn graag voorbereid op basis van uw mening.

(Klik hier voor de nieuwe stelling !alleen voor leden!)