Van de bestuurstafel

Het bestuur heeft de volgende onderwerpen besproken:

B. Hamer

Kort verslag van de bestuursvergadering van 14 september 2020.

Te gast was Jan Willem Kemper, die interesse heeft voor een bestuursfunctie en kwam proeven of dit bestuur iets voor hem is. Aan het einde van de vergadering kon hij bevestigen dat het hem goed was bevallen, hetgeen wederzijds was, zodat hij nu de status aspirant bestuurslid heeft. Tijdens de komende ledenvergadering zal hij, samen met Harry Wagemakers, als bestuurslid worden voorgesteld.

Aan deze bestuursvergadering namen ook de voorzitters van de commissies Vaarbelangen en Veiligheid deel. Met beiden werden de ontwikkelingen binnen de commissies doorgenomen.

De status van de evenementen in deze coronatijd staat hoog op de prioriteitenlijst. Na de laatste persconferentie van het kabinet zijn er voor ons geen wijzigingen van toepassing in ons coronaprotocol. De natte evenementen lopen op zijn eind en de droge komen beperkt op gang. Er wordt alles aan gedaan om binnen de geldende regels zoveel mogelijk evenementen voor onze leden te organiseren.

De voorbereidingen van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2022 gaan binnenkort officieel van start; de aftrap met de eerste vergadering van de Lustrumcommissie vindt 1 vindt 1 oktober plaats. De financiële mogelijkheden, de ideeën en de bezetting van de commissie zijn besproken. Lees meer over het aanstaande lustrum op onze website (te vinden onder evenementen).

Het bestuur wil de leden raadplegen via een enquête over de koers van de vereniging. De uitkomsten zullen worden gebruikt voor het aanpassen van het jaarlijkse beleidsplan. Leden kunnen de enquête dit najaar verwachten.

Uit de actielijst is het punt Instellingsbeschikkingen, waarin de onderlinge verantwoordelijkheden van bestuur en commissies staan beschreven, nagenoeg afgerond. In het overleg met de commissievoorzitters in het najaar wordt er de laatste klap op gegeven. Met de opname ervan in het Kaderhandboek is de aanpassing van de administratieve organisatie, zoals vermeld in het jaarplan, afgedaan.

De volgende vergadering va het bestuur staat gepland op 21 oktober 2020. Van die vergadering zult u ook weer een kort verslag op deze plaats aantreffen.

Overdracht vertegenwoordiger Toerzeilers in bestuur Waterrecreatie Nederland...

waterrecreatie logo 

Op 25 juni 2020 heeft Peter Paternotte afscheid genomen als onze vertegenwoordiger in het bestuur van Waterrecreatie Nederland (WN).
Hij heeft zijn functie overgedragen aan ons aspirant bestuurslid Harry Wagemakers.

Vóór zijn afscheid is Peter geïnterviewd over zijn relatie met WN, met de Toerzeilers en met de watersport in het algemeen. 
Een lezenswaardig artikel, dat u kunt lezen door te klikken op onderstaande foto van Peter!

peter paternotte

Gelezen: 225 keer