Artikelen

HomeVaarbelangenArtikelen
HomeVaarbelangenArtikelen
De Toerzeilers - Vaarbelangen artikelen

De Toerzeilers hebben samen met het Watersportverbond en de Vereniging Wadvaarders een zienswijze ingediend over het plan voor de bouw van een Werelderfgoedcentrum bij Lauwersoog.

De sluis van Kornwerderzand zal worden vergroot. Door het Watersportverbond, de Wadvaarders en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers is een zienswijze ingediend over de plannen. Speciaal punt van aandacht is de te verwachten stremming en de planning daarvan.

De commissie Vaarbelangen heeft een Jaarverslag 2017 geproduceerd. Het geeft een goed overzicht van alle activiteiten van de commissie in 2017.

De commissie vaarbelangen bewaakt de vaarwateren van de leden van de Toerzeilers al vele jaren en heeft op vele fronten reeds de stem van de Toerzeilers laten horen. Een selectie uit eerder gepubliceerde artikelen van de commissie vaarbelangen verdient dan ook zeker uw aandacht en vindt u hieronder.

De Toerzeilers hebben een zienswijze ingediend over het  Natura 2000  ontwerpplan voor het IJsselmeergebied,

Plannen voor een Werelderfgoedcentrum aan het Lauwersmeer ter discussie.

De Waddenzee is een werelderfgoed. Van Den Helder tot Esbjerg in Denemarken strekt zich een uniek natuurgebied uit.
Om de beleving van dit unieke gebied aan een groter publiek te tonen, wordt de bouw van een werelderfgoedcentrum overwogen in Lauwersoog.
Niet  iedereen vindt dat een goed idee.
De commissie vaarbelangen heeft samen met Watersportverbond en de Vereniging Wadvaarders een zienswijze ingediend.

Gaarne vragen wij u als Toerzeiler uw mening middels een Poll .


Samenvatting Onderwerpen en Standpunten
Datum: december 2018
 
Algemeen
In de statuten van De Toerzeilers neemt de belangenbehartiging een belangrijke plaats in. De commissie Vaarbelangen speelt hierbij een centrale rol. Zij houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen bij- zowel m.b.t. de beleidsvorming als m.b.t. de uitvoering - die van  invloed zijn op vaargebied en vaargedrag en stelt zo nodig actie voor.
Om de leden een indruk te geven hoe de commissie aankijkt tegen het belang van de diverse onderwerpen is hieronder haar rangorde aangegeven. Geef Uw eigen prioriteitsstelling door via de mail op  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen die mee in de opstelling van de standpuntennota 2019.

 

1. Veiligheid: Meewerken met Varen Doe Je Samen, actief meedoen met discussie over vaarbewijs.

2. Onbelemmerd vaarwater: Brug- en Sluisbediening zo snel mogelijk. Staande Mast Route in 24 uur van Dordt naar Amsterdam en vv. Aandacht voor doorvaart door windparken bij slecht weer en 's nachts. Mosselzaad invang installaties alleen buiten de vaargeulen. Fonteinkruid overal bestrijden behalve in de vooroever. Baggeren om overal de minimale diepten te handhaven. Toegangsgeulen naar jachthavens in Markermeer bij baggerprogramma betrekken. Stremmingen zo kort mogelijk. Knelpunten kruisingen weg/water z.s.m. oplossen bij voorkeur met aquaducten.

3. Natuur en Milieu: Bij Natura 2000 moet bestaand gebruik gerespecteerd worden. Eén landelijke gedragscode. Dynamische zonering bij gesloten recreatie gebieden. Bij antifouling binnenvaart en jachten gelijkwaardig behandelen.

4. Ontwikkeling toervaarnet met voorzieningen: Opnemen in de Omgevingsvisies.

5. Landschap: Openheid handhaven. Voor windparken zijn de ruime binnenwateren en 12 mijlszone voldoende benut. Doorvaart in windparken ook 's nachts en bij slecht weer. Licht- en lawaaibronnen afschermen.

6. Betaalbaarheid: Bruggeld overbodig. Toeristenbelasting eventueel alleen voor passanten. Vaarbelasting afwijzen.

7. Ruimtelijke ontwikkelingen: Inzetten op compensatie Brouwerseiland. Verkeerspost Ouddorp bemand houden. Nieuwe eilanden, moerassen en luwtestructuren beperken. Een Waddenzee zonder beperkingen voor zeilers. In de Waddenzee te snel varen en geluidoverlast voor RIB's bestrijden door handhaven. Voor de Noordzee kustzones vrijhouden. Populaire routes vastleggen in de Nationale Omgevingsvisie

8. Ruimtelijke ontwikkelingen: Inzetten op compensatie Brouwerseiland. Verkeerspost Ouddorp bemand houden. Nieuwe eilanden, moerassen en luwtestructuren beperken. Een Waddenzee zonder beperkingen voor zeilers. In de Waddenzee te snel varen en geluidoverlast voor RIB's bestrijden door handhaven. Voor de Noordzee kustzones vrijhouden. Populaire routes vastleggen in de Nationale Omgevingsvisie.

9. Organisatie van de sector waterrecreatie: Zoeken naar samenwerking. Pro-actief standpunten uitdragen.

10. Beperkende regelgeving: Marcom- B noodzakelijk voor Marifoon DSC (Digital Selective Calling). AIS-B gebruik trainen. Vaartuig registratie niet nodig. Meer praktijk in het vaarbewijs.