Archief

Archief

De commissie vaarbelangen bewaakt de vaarwateren van de leden van de Toerzeilers al vele jaren en heeft op vele fronten reeds de stem van de Toerzeilers laten horen. Een selectie uit eerder gepubliceerde artikelen van de commissie vaarbelangen verdient dan ook zeker uw aandacht en vindt u hieronder.2015-10-22 Waterrecreatie Nederland, het orgaan waar ook de Toerzeilers plaats in hebben, heeft haar bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen herinvoering van de registratie kosten maritieme zenders (marifoons) . . . . lees meer

2015-09-18 De Verkeerspost Ouddorp moet blijven . . . . lees meer

2015-09-18 Waterplanten in Uw schroef op de randmeren . . . . lees meer

2015-09-18 Rondje Roggenplaat, open het Oliegeultje . . . . lees meer

2015-09-17 De Commissie Vaarbelangen heeft in afstemming met het bestuur een beleidsdocument ontwikkeld met een overzicht van onderwerpen en standpunten. . . . lees meer

2015-07-10 Er komt een extra vaarroute over het wad van Terschelling naar Ameland. De route zal met gele tonnen worden aangegeven. Extra informatie is ook beschikbaar via www.waddenzee.nl. lees meer

2014-12-22 Versobering bediening bruggen. Rijkswaterstaat heeft als onderdeel van een taakstelling voor kostenbeperking de bediening van een aantal belangrijke bruggen en sluizen beperkt. Zie ook de mededeling op de site Varendoejesamen. In bijgaand overzicht zijn de veranderingen bijeengebracht . . . lees meer

2014-11-12 In het Toeristisch Overleg Waddenzee hebben de watersport organisaties, ook de Toerzeilers, aangedrongen op een actief handhavingsbeleid ter voorkoming van snel varen in de Waddenzee. Het gedrag levert gevaarlijke situaties op en is slecht voor de natuur . . . . lees meer

2014-11-06 Deltacongres, Amersfoort. Het nieuwe Delta programma is een groot project met veel belangstelling, hoeveel zal het IJsselmeerpeil stijgen? Bijgaand een verslag van het 5-de Deltacongres. . . lees meer

2014-05-18 Het Watersportverbond stapt uit de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) . . . . lees meer

2014-04-24 De afsluitdijk krijgt een grote opknapbeurt. Door de aanpassingen aan de schutsluizen zal de schutsluis bij Den Oever 20 maanden gestremd zijn en zullen de werkzaamheden aan de sluizen bij Kornwerderzand 30 maanden gaan duren. Schutten bij Kornwerderzand blijft in die periode wel mogelijk. Een kijkje in de plannen van Rijkswaterstaat . . . . lees meer

2014-03-26 Het Harinxmakanaal van Harlingen naar Leeuwarden krijgt een grote opknapbeurt, er komen twee nieuw bruggen en vier nieuwe aquaducten. De eerste details over de stremmingen voor de doorvaart zijn bekend . . . . lees meer

2014-03-11 Actieplan Vaarrecreatie TOW. Door de provincie Noord Holland is een eerste uitwerking gemaakt voor de implementatie van het actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Het wachten is op meer details . . . . lees meer

2014-03-26 Voor het plaatsen van een windturbinepark in het IJsselmeer voor Makkum is een vergunning aangevraagd. Provinciale staten van Friesland heeft een inspraakavond georganiseerd op 31 maart 2014. De toerzeilers zullen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken . . . . lees meer

2014-03-09 Zienswijze Notitie . . . vis migratie rivier is ingediend. Door de toerzeilers is een zienswijze over de beoordeling van de vis migratie rivier ingediend. Het is een technische vraag, waar moet bij de beoordeling op gelet worden . . . . lees meer

2014-02-06 Gezamenlijk standpunt van de recreatieve scheepvaart ten aanzien van windenergieparken op het Nederlands Deel van de Noordzee . . . . lees meer

2013-12-01 Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014 – 2018. De Toerzeilers hebben de intentieverklaring voor hun medewerking aan het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014 – 2018 mede ondertekend . . . . lees meer

2013-12-01 Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014 – 2018 “Samen voor meer Waddenzee” Een van de plannen is om te komen tot dynamische zonering, alleen afsluiten als het echt nodig is . . . . lees meer

2014-01-15 Reactie van de gemeente Lelystad naar aanleiding van de inspraak procedure Marker Wadden. De Toerzeilers hadden een zienswijze ingediend om te vragen om aanpassing van de inrichting . . . . lees meer

2013-06-26 De Spoorlijn en de A1-snelweg hebben bruggen over de Vecht bij Muiden. Het verkeer op deze lijnen is zo druk geworden, dat het redelijkerwijs niet meer mogelijk is het verkeer stil te zetten en de bruggen te openen. De Hollandse plassen raken daardoor afgesloten van het IJsselmeer. De Toerzeilers hebben hiervoor de aandacht gevraagd van de beheerder, ook het hoogheemraadschap maakt zich zorgen . . . . lees meer