Onderwerpen en Standpunten Vaarbelangen Toerzeilers

HomeVaarbelangenArtikelenOnderwerpen en Standpunten Vaarbelangen Toerzeilers
HomeVaarbelangenArtikelenOnderwerpen en Standpunten Vaarbelangen Toerzeilers

Onderwerpen en Standpunten Vaarbelangen Toerzeilers

Samenvatting Onderwerpen en Standpunten
 
Algemeen
In de statuten van De Toerzeilers neemt de belangenbehartiging een belangrijke plaats in. De commissie Vaarbelangen speelt hierbij een centrale rol. Zij houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen bij- zowel m.b.t. de beleidsvorming als m.b.t. de uitvoering - die van  invloed zijn op vaargebied en vaargedrag en stelt zo nodig actie voor.

Om de leden een indruk te geven hoe de commissie aankijkt tegen het belang van de diverse onderwerpen is hieronder haar rangorde aangegeven. Geef Uw eigen prioriteitsstelling door via de mail op  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen die mee in de opstelling van de standpuntennota 2019.

1. Veiligheid
Meewerken met Varen Doe Je Samen, actief meedoen met discussie over vaarbewijs.

2. Onbelemmerd vaarwater
Brug- en Sluisbediening zo snel mogelijk. Staande Mast Route in 24 uur van Dordt naar Amsterdam en vv. Aandacht voor doorvaart door windparken bij slecht weer en 's nachts. Mosselzaad invang installaties alleen buiten de vaargeulen. Fonteinkruid overal bestrijden behalve in de vooroever. Baggeren om overal de minimale diepten te handhaven. Toegangsgeulen naar jachthavens in Markermeer bij baggerprogramma betrekken. Stremmingen zo kort mogelijk. Knelpunten kruisingen weg/water z.s.m. oplossen bij voorkeur met aquaducten.

3. Natuur en Milieu
Bij Natura 2000 moet bestaand gebruik gerespecteerd worden. Eén landelijke gedragscode. Dynamische zonering bij gesloten recreatie gebieden. Bij antifouling binnenvaart en jachten gelijkwaardig behandelen.

4. Ontwikkeling toervaarnet met voorzieningen
Opnemen in de Omgevingsvisies.

5. Landschap
Openheid handhaven. Voor windparken zijn de ruime binnenwateren en 12 mijlszone voldoende benut. Doorvaart in windparken ook 's nachts en bij slecht weer. Licht- en lawaaibronnen afschermen.

6. Betaalbaarheid
Bruggeld overbodig. Toeristenbelasting eventueel alleen voor passanten. Vaarbelasting afwijzen.

7. Ruimtelijke ontwikkelingen
Inzetten op compensatie Brouwerseiland. Verkeerspost Ouddorp bemand houden. Nieuwe eilanden, moerassen en luwtestructuren beperken. Een Waddenzee zonder beperkingen voor zeilers. In de Waddenzee te snel varen en geluidoverlast voor RIB's bestrijden door handhaven. Voor de Noordzee kustzones vrijhouden. Populaire routes vastleggen in de Nationale Omgevingsvisie.

8. Organisatie van de sector waterrecreatie
Zoeken naar samenwerking. Pro-actief standpunten uitdragen.

9. Beperkende regelgeving
Marcom- B noodzakelijk voor Marifoon DSC (Digital Selective Calling). AIS-B gebruik trainen. Vaartuig registratie niet nodig. Meer praktijk in het vaarbewijs.

 

Voor meer informatie over de achtergrond van deze standpunten, verwijzen we naar bijgevoegde pdf-file <klik hier voor de pdf>