Toekomstbeeld waterrecreatie en watersport in het IJsselmeergebied.

HomeVaarbelangenArtikelenToekomstbeeld waterrecreatie en watersport in het IJsselmeergebied.
HomeVaarbelangenArtikelenToekomstbeeld waterrecreatie en watersport in het IJsselmeergebied.

Toekomstbeeld waterrecreatie en watersport in het IJsselmeergebied.

 

De Toerzeilers, het Watersportverbond en Waterrecreatie Nederland sloegen in 2018 de handen ineen om een toekomstbeeld te schetsen van ons belangrijke vaargebied. Met inbreng van andere watersporters is deze visie op 12 december officieel getekend. Namens de Toerzeilers door Arnold Koorn, voorzitter van de vereniging.

 

Door de integrale ontwikkeling van het IJsselmeergebied waar de Gebiedsagenda 2050 naar streeft, is het duidelijk geworden dat ruimte, weidsheid, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit niet meer vanzelfsprekend zijn. Verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie werpen hun schaduwen vooruit. Samenwerking en aanpassing is nodig, maar willen wij recreatie als een primaire waarde behouden dan moeten wij een duidelijk beeld hebben hoe wij het gebied zien. Zoals in de Gebiedsagenda verwoord, wij moeten streven om op elkaar afgestemde resultaten te behalen, maar dat ontslaat geen van de partijen van de plicht zelf een duidelijk beeld te hebben van het gebied. Vandaar

Artikel ondertekening Toekomstbeeld:https://waterrecreatienederland.nl/2019/12/gezamenlijk-toekomstbeeld-waterrecreatie-watersport-ijsselmeergebied-opgesteld/

Het Toekomstbeeld (gis viewer):https://waterrecreatienederland.nl/toekomstbeeld-ijsselmeergebied/