Ereleden en leden van verdiensten

HomeDe verenigingVereniging en bestuurEreleden en leden van verdiensten
HomeDe verenigingVereniging en bestuurEreleden en leden van verdiensten

Ereleden en leden van verdiensten

Het erelidmaatschap wordt per voordracht door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering toegekend aan personen die zich zeer bijzonder in de vereniging en op het gebied van de zeilvaart in het algemeen hebben onderscheiden. De Toerzeilers kent thans twee ereleden, te weten Frits Birkhoff en Peter Paternotte. De ereleden Jaap Zegers Veeckens, Rudi Lichtveld, William T. Cripps Bent (UK) en  Albert De Ruyter van Steveninck zijn overleden.

Sinds 2008 reikt het bestuur aan daarvoor in aanmerking komende kaderleden een Penning van Verdienste met oorkonde uit. In bijzondere gevallen kan de Penning ook aan niet-kaderleden worden toegekend. Kandidaten kunnen door bestuursleden, commissievoorzitters en ereleden worden voorgedragen, waarna het bestuur beslist.

Een Penning van Verdienste werd uitgereikt:

in 2020 aan

 • Dryske Attema, (Redactie Toerzeilen, bewaker van de huisstijl)

in 2019 aan

 • Jacques Pronk (Oud-bestuurslid, Voorzitter vaarbelangen)

in 2018 aan

 • Koos en Erna Scholte (Regio West, marketing en evenementen commissie)

 in 2017 aan

 • Jan Willem de Koning (Vaarbelangen)

in 2015 aan

 • Marjan Steenbergen (ledenadministratie) en
 • Ben Ackerman (oud-bestuurslid en lid diverse commissies)

in 2013 aan

 • Jan Kikkert (oud-bestuurslid en oud-voorzitter Regio Noord).

in 2012 aan

 • Anneke Verbraak (actief in Woudschoten en Zeemancipatie)

in 2011 aan

 • Marjolein Brandt (bestuursfuncties, Zeemancipatie, Centrum en nu actief in Redactiecommissie en commissie Verre Bestemmingen)

in 2010 aan

 • Rainier de Groot (Webmaster en Uiterton)
 • Peter Langhorst (toenmalige Ledendag commissie en Projectgroep ICCY, nu actief in Commissie Woudschoten);

in 2009 aan

 • Jaap Molenaar (Commissie Zeemanschap en Navigatie),
 • Wim Piet van Erven Dorens (Commissie Planologie; nu Vaarbelangen),
 • Bert de Jong (Regio Oost en Technische Commissie),
 • Hennie Korver (Regio Zuid), Koos en Erna Scholte (Regio West en Ledensecretariaat),
 • Ids Witteveen (voorheen voorzitter regio Noord en nu docent Woudschoten).