Samenvarenbank

De Toerzeilers biedt u middels een Samenvarenforum de mogelijkheid om evt. samen op vakantie te gaan.
Als het aanbod niet past bij uw wensen of mogelijkheden, of de tochten zijn vol dan kunt u middels de Samenvarenbank uw voorgenomen tocht voorstellen aan andere Toerzeilers.

 

Hoe werkt het Forum Samen Varen?

Het is een prikbord waar je in contact kan komen met andere Toerzeilers om gezamenlijk een weekend , korte of langere vakantietocht te ondernemen. 

Welke informatie is belangrijk? 

Geef bondig uw vaarwens weer; vermeldt uw eigen gegevens zoals bootlengte, diepgang, bemanning (leeftijd kinderen), thuishaven. Vertel welke bestemming(en) u op het oog heeft en in welke periode. 

Disclaimer

Het Forum Samen Varen faciliteert slechts. De Toerzeilers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de bemiddeling zou kunnen ontstaan. De bemiddelde leden doen dat geheel voor hun eigen rekening en risico. De veiligheid van het jacht en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar of haar schipper. Deze dient te zorgen dat het jacht in goede conditie is en voldoet voor het vaarwater waarop gevaren wordt, voldoende verzekerd, en bemand met een voldoende ervaren bemanning die ook fysiek bestand is tegen slechte weersomstandigheden. De schipper dient er tevens voor te zorgen dat voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.

Alternatieven

Zoals u waarschijnlijk weet organiseert de com. Vakantietochten groepsvakantietochten, de com. Uiterton diverse zeetochten en diverse Regio-commissies ook zeiltochten. Kijk voor meer informatie op de evenementenkalender van de Toerzeilers. Ook op internet zijn soms interessante sites te vinden, zoals bijv. www.omtezeilen.nl. Denk tenslotte ook aan andere verenigingen, zoals jachtmerk sites (bijv. Dehler-site) of de NVvKustzeilers.