single image

Het bestuur geeft leiding aan onze vereniging. Op de homepage leest u welke thema’s binnen het bestuur spelen.

Het bestuur stippelt toekomstige beleid uit om de belangen van de toerzeilers te bewaken en zorgt voor de continuiteit van de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid in de Algemene Vergadering (AV).

Aspirant lid Harry Wagemakers ontbreekt op deze foto uit het pre-coronatijdperk!

Dit is uw bestuur

Het bestuur bestaat sinds januari 2020 uit onderstaande zeven leden en hebben de volgende taak- en rolverdeling afgesproken: