• Geplande stremming spoorbrug over de Gouwe te Gouda

  Het Watersportverbond ontving een brief van de Provincie Zuid-Holland over een geplande scheep-vaartstremming van de spoorbrug over de Gouwe te Gouda van 3 tot en met 14 mei 2018. Het niet bedienen van deze brug betekent namelijk dat de staande mast route gedurende deze periode - waarin zowel bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en beide Pinksterdagen vallen - volledig gestremd zal zijn. In deze periode worden zowel in het IJsselmeergebied als in de Hollandse Delta vele evenementen georganiseerd en wordt van de staande mast route druk gebruik gemaakt om beide gebieden te bereiken. Via het binnenwater bestaat er geen alternatieve route.

  Samen met het Watersportverbond hebben wij de provincie verzocht de werkzaamheden uit te stellen tot na het vaarseizoen, of de werkzaamheden zodanig in te richten dat een beperkte bediening van bovengenoemde spoorbrug mogelijk blijft.


   

 • doorvaart windparken

  Doorvaart windparken op Hiswa bekend gemaakt

  Vanaf 1 mei is het toegestaan met kleine schepen door drie windparken voor de Nederlandse kust te varen. Dat heeft Rijkswaterstaat 7 maart op de HISWA bekend gemaakt. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en het windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk. Doorvaart is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden. Overtreden van de voorwaarden of betreden voor de openstelling op 1 mei wordt gezien als een strafbaar feit en zal vervolgd worden.

  Alleen schepen kleiner dan 24 meter mogen zich na 1 mei in windparken begeven en dan alleen als zij een AIS-transponder aan hebben staan en op VHF kanaal 16 uitluisteren. Bovendien zijn de windparken alleen overdag toegankelijk, er mag niet worden geankerd en schepen moeten een afstand van minimaal 50 meter tot de windturbines houden en 500 meter tot transformatorstations.

  Kijk voor alle informatie, regels en adviezen op de website van het Noordzeeloket.

 • KNRM

   

  De Toerzeilers en de KRNM werken samen aan de veiligheid op het water!

  Kijk voor meer informatie op de website van de KNRM