• Windmolenpark Fryslan
    De Toerzeilers gaan samen met een grote coalitie bezwaar aantekenen tegen de plannen voor het Windpark Fryslan.

    Onze Commissie Vaarbelangen heeft in het verleden een zienswijze ingediend m.b.t. de plannen voor het Windpark Fryslan,
    een groot gepland windmolenpark van 89 windturbines midden in het IJsselmeer.
    Lees meer..
single image
single image
 
Dit is dé landelijke vereniging voor heel veel verschillende toerzeilers: op de plassen, met een open boot, met een kajuitboot op de Nederlandse wateren – of juist veel verder weg en trailer sailing. Ook heeft de vereniging aparte activiteiten voor doelgroepen als jongeren en vrouwen die zelfstandig willen zeilen.


Pijlers van de vereniging zijn de evenementen, belangenbehartiging en kennisuitwisseling.

Die evenementen kennen een grote variatie: samen zeilen of van elkaar leren door lezingen, excursies en oefenen in de praktijk.

Een heel belangrijk onderdeel is de belangenbehartiging voor toerzeilers in allerlei overlegorganen. Nederland is een drukbevolkt land en dat betekent dat er voortdurend nieuwe ontwikkelingen zijn die een aanslag betekenen op ons vaarwater, het uitzicht of de mogelijkheden om van het zeilen te genieten.

Vrijwel al deze activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers die hun passie voor zeilen graag delen met anderen.

De vereniging telt meer dan 3000 leden, verspreid over heel Nederland. Meer informatie? Wordt ook lid.

 

 

 


Woudschoten 2017

Woudschoten weekend

(28-29 januari 2017)

Tijdens het jaarlijkse Woudschoten weekeinde staan kennisoverdracht en sociale zeilers kontakten centraal.


Toerzeilen digitaal